چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۷

Viva La Vidaمعمولا وقتی کسی اشعار انگلیسی رو ترجمه میکنه ترجمه تحت الفظی است ولی من سعی کردم ترجمم یک آهنگ داشته باشه ... شاید خیلی سطحی باشه ... ولی نیاز به کمک زیاد داره .

زمانی / فرمان میراندم دنیا را / از هم میشکافتم دریا را / با یک کلمه

حالا امروز صبح تنها با سرعت می روم / با سرعت از خیابانهایی که روزی مال من بود میروم

زمانی / میریختم تاس را / میدیدم ترس را / در چشمان دشمنم

می شنوی صدای مردم را / پادشاه مرده باد را / امپراطور زنده باد را

کلید در دست من بود امروز / دیوارها بر روی من بسته بود فردا

و من فهمیدم که کاخم را / ساخته ام بر روی شنها و ماسه ها

میشنوم ناقوس بیت المقدس را / طبل نوازان سپاه رم را / که میخوانند

فردای من شو / شمشیر من شو / حافظ من / پیشواز من / در سرزمینهای دور

نمیتوانم توضیح بدهم به دلایلی / میفهمی یک روز که هرگز / هیچ چیز راست نبود، هیچگاه / زمانی که فرمان میراندم دنیا را

بود باد وحشی و شروری / به زیر آورد درها را / تا فرمان برانم دنیا را

میشکنند پنجره ها با صدای طبلها / و باور ندارند آدمها / من را با این حالتها

منتظر سر من انقلابیون / بر روی سینه نقره ای / مثل عرسکی تنها / آویزران شده از آن بالا

آه چه کسی هرگز میخواهد که شاه باشد؟

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing:
"Now the old king is dead! Long live the king!"
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt, and pillars of sand
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
Once you know there was never, never an honest word
That was when I ruled the world
It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become
Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?
I hear Jerusalem bells are ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest work
But that was when I ruled the world
(Ohhhh Ohhh Ohhh)
Hear Jerusalem bells are ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter will call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
(Oooooh Oooooh Oooooh)۲ نظر:

bita گفت...

The translation was really good!

محمدرضا گفت...

قعا زیبا بود

visitor stats