شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۱

سوال از علی آبادی؟ چرا در مراسم صهیونیستی المپیک شرکت کردید؟ جواب: (با خجالت) خب دوست دارم

یادتون میاید که همین چند وقت پیش کمیته المپیک ایران نامه ای را به کمیته المپیک نوشته بود و در اون به اینکه طرح این بازیها اعتراض کرده بود که در حقیقت این طرح همان اسم صهیونیسم(زیون) است و به نوعی تهدید هم کرده بود که اگر عوض نشود شرکت ایران در این مسابقات را تحت تاثیر میگذارد ، یا همون تهدید که ما نمیاییم ... البته مانند تمام طرحهای مدیریتی دنیا که در این به خصوص 7 سال گذشته ارایه شده کسی اهمیتی به اون نشون نداد ... نکته جالب این بود که رییس این اداره شاکی آقای علی آبادی کسی بود که در مراسم افتتاحیه در میان کاروان ایران ظاهر شد و همگان رو در تعجب فرو برد ... وقتی از خودم این سوال رو پرسیدم که پس ماجرای صهیونیسم جهانی و سلطه اون بر تمام دنیا و وظیفه خطیر ج.ا در مبارزه با این استکبار جهانی رو آقای علی آبادی چطور توضیح میده ... به این نتیجه رسیدم که یا این حرفها همش چرت است و یا آقای علی آباد خوب دوست دارد به المپیک برود دیگر ... میفهمید دوست دارد
visitor stats