پنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۸

مخم بلکل گوزیدمبعد از این انتخابات احساس میکنم هیچ چیز دیگه ای مهمتر نیست و اصلا نمیتونم دو خط بنویسم ... فکر کنم مخ پخم بکل گوزیده

visitor stats