پنجشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۵

Persian

اگه گفتید غیر از فرش و گربه و البته رییس جمهور خشگلمون
چه چیز مهم دیگه ما تو دنیا خیلی معروفه

Tell me ... Witch Persian stuff is more Fames in the world? Except
Persian Carpet, Persian cat and for sure our beautiful President

چهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۵

Masonry مصالح بنایی

Hotel Excalibur-Las Vegas ( Highest masonry building in the world)

نعیم : بیا این ساختمون رو حساب کن
من : این چیه ؟
نعیم : ساختمون مصالح بنایی
من : ستوناش کو پس ؟
نعیم : ساختمون مصالح بنایی که ستون نداره
من : 5 طبقه مصالح بنایی آخه چطور؟
به ما عالی پور( دکتر ) یاد داد که دو تا آجر میزارین
رو هم میشه مصالح بنایی ... جزوه هم باز بود
نعیم : خاک بر سر تو و اون عالی پور

میگم ها من باز یاد میگرم آخرش ولی عالی پور چی؟
اینجا ساختمون مصالح بنایی واقعا خفننا
باورتون نمیشه ولی یک هتل هست که خیلی هم معروفه
توی لاس وگاس ... اگه اشتباه نکنم 19 طبقس با 1000 تا اتاق
با مصالح بنایی ... بعد عالی پورم به ما مصالح بنایی درس میداد

سه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۵

28 مرداد

یکشنبه 28 مرداد بود
در 1332 چنین روزی کودتا شد تو ایران و این کار
رو کی کرد شعبون بی مخ

یکشنبه 28 مرداد
در 1385 در چنین روزی شعبان بی مخ توی یه بیمارستان
توی شهر تارزانا تو امریکا فوت کرد

عجب

پ.ن حتما هزاردستان رو دیدید ... یکی از شاهکارهای علی حاتمی
من که شخصا عاشقشم توی فیلم شعبون بی مخ یکی از کاراکترهای
اصلی بود ولی یه چیزی به نظرم ضایع بود ... شعبون در سال 1300 به دنیا
میاد و در 32 سالگی کودتا با کمک اون شکل میگیره
ولی توی فیلم شعبون زمان کودتا خیلی پیره ... و از اونجایی که با رضا خشنویس بزرگ میشه
باید هم سن و سال باشن ولی واقعیت میگه دیروز توی 85 سالگی مرده ؟

یادم نیست اونو دقیق که شعبون توی فیلم مرد یا نه ...کسی یادش هست

سه‌شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۵

عمر گران میگذرد خواهی نخواهی

دو سال گذشت

دو سال از عروسی ما گذشت ... انگار یه لیوان آب بود که از دستم ریخت
به همون سرعت ... این وسط چه اتفاقایی که دیگه نیفتاد

منم که یواش یواش دارم به 27 هم میرسم

دیگه اینکه ملالی نیست جز دوری شما
visitor stats