شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۸

من یک طرفدار احمدی نژاد بودم که در شلوار خود ریدم :


وقتی که دیدم جسد 20 هوطنم را یک ماه است که روی زمین چیدند ... و او برای آن زن مصری که در آلمان کشته شد برای سازمان ملل نامه مینوسید

من یک طرفدار احمدی نژاد بودم که در شلوار خود ریدم :

وقتی که دیدم جوانان کشورم در خون غلتیدند ................................ و او برای آن زن مصری که در آلمان کشته شد برای سازمان ملل نامه مینوسید

من یک طرفدار احمدی نژاد بودم که در شلوار خود ریدم :

وقتی که دیدم چینی ها 150 مسلمان را فرموده اند .......................... و او برای آن زن مصری که در آلمان کشته شد برای سازمان ملل نامه مینوسید

من یک طرفدار احمدی نژاد بودم که در شلوار خود ریدم :

وقتی که در فیلم دیدم بسیجی ها با مسلسل مردم را در خیابان دریدند ......... و او برای آن زن مصری که در آلمان کشته شد برای سازمان ملل نامه مینوسید

اگر شما هم ریدید بنویسید تا اضافه کنم

سه‌شنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۸

What goes around comes around


دیروز تا در ماشینم رو دیدم که یک عوضی زده بود و رفته بود یک صحنه جلوی چشمم با وضوح کامل نمایان شد ... وقتی خود عوضیم چند سال پیش از در پارکینگ خونمون توی پونک اومدم بیرون و زرتی زدم به ماشینی که توی خیابون پارک بود و گذاشتم رفتم ( البته دوستان میدانند که بنده در زدن و این حرفها ید طولایی دارم ولی تنها یک بار این کار و کردم و دیروز ... ).

visitor stats