جمعه، دی ۱۸، ۱۳۸۸

امروز مبارک باد، دوستان امروز حکومت صدای انقلاب سبزمان را به وضوح شنید


از سر تا پا غرق در شادیم و امیدوار برای ورود دمکراسیی که بیش از 100 سال است برایش جان داده ام و بی وقفه منتظرش ، آن دوران از همین امروز شروع گشت امروز جمعه 18 دیماه 1388

حضور یک اصول گرای افراطی در تلویزون جمهوری اسلامی همان اعلان ج.ا بود که صدای مخالفان را به وضوح شنیده است و اعتراف میکند به بحرانی که 7 ماه توسط ج.ا انکار شده بود
¹ ، ²


برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در رسانه ملی به اینکه مردم حق دارند با ولایت فقیه مخالف باشند اذعان شد و برای اولین بار میگویند که باید به مخالفان حق آزادی بیان داد همان مخالفانی که در این مدت عامل صهیونیسم و محراب و فتنه گر بودند


اینها نتیجه خونها و از جان گذشتگی هایی 7 ماه گذشته بود ، این همان شروعی دادن امتیازها به جنبش سبز است که از دیروز با قربانی کردن نوکر ج.ا ،مرتضوی ،شروع شد و همان چیزی بود که ما بی صبرانه انتظارش را میکشیدیم


هنوز 30 سال به زور میگذرد که شاه در نطقش امتیاز دادن به مخالفان را شروع کرد و گفت پیام انقلاب شما را شنیدم و خودش شروع انقلاب و پایان کارش را رقم زد و این همان پایان دیکتاتوری برای او و امروز هم برای خامنه ایست.

یک سال قبل در چنین روزهایی امید داشتم که شاید زنده نباشم که چنین روزی را ببینم ، عجب دنیای پرماجرایی است این دنیا


هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats