سه‌شنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۸

بیایید شرافتمان را به سیاستمان نفروشیم !


آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت اصلی بین ما مردم عادی و سیاستمداران چیست؟

سیاستمداران با منافعشان حرکت میکنند ... یعنی اگر منافعشان در دروغ گویی باشد دروغ میگویند ... اگر در براه انداختن جنگ باشد میجنگند و اگر در کشتن مخالفشان در خیابان باشد میکشند

ولی برای ما مردم عادی چیزی که از سیاست مهمتر است شرافت است ما حاضر نیستیم خون از دماغ یک نفر بیگناه بیاید و جنگ در هر شرایطی بدترین اتفاق است برایمان نه اینکه نتیجه جنگ چه باشد

و همین شرافت ما است که باعث شکل گیری دمکراسی نوین جهان شده است وقتی سیاستمداری مثل جرج بوش منافع را به سیاست ترجیح میدهد منفور ترین شخص جهان میشود و شخصی که بخواهد محبوبترین باشد در حقیقت حرفها و خاسته های من و تو را باید تکرار کند و این همان چیزیست که دمکراسی مدرن را خط و روش میدهد

در این چند روزه دیدم که روشنفکران و متفکران دنیای مجازی که هرگز توقعش را هم نداشتم دست به حمله به سایتهای دولتی زدند و آن را تبلیغ میکنند ... همانهایی که چندی پیش شعار دمکراسی و حقوق بشر سر میدادن و میگفتند که "حاضرند جان بدهند تا مخالفشان صحبت کنند" امروز چون منافع را عوض شده میداند پای به روی اصولی گذاشتند که بدون آنها چیزی بجز سیاستمدار نیستند ... اگر من و تو شرافت را به منافع بفروشیم دیگر چه چیزی میماند که بر اساس آن بتوان سیاستمداران را به جامعه بهتر سوق داد ... خواهش میکنم شرافت ما مهمترین و تنها چیزیست که ضامن جامعه دمکرات است آن را به هدر ندهیم ... امیدوارم تمام اینها تنها تحت فشار این چند روز بوده باشد و آنها هم به زودی به اشتباهاتشان پی ببرند

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats