جمعه، مهر ۲۷، ۱۳۸۶

کدوم کمپانی اتومبیل سازی صاحب کدام است

در بازار چند صد میلیارد دلاری اتومبیل ... روابط کمپانیهای اتومبیل سازی با یکدیگر یکی از جالب ترین مسایل است ... کمپانیهای اتومبیل سازی به دنبال افزایش بازار فروش و به کاهش هزینه های تولید از هیچ کوششی فروگذاری نمیکنند ... در چارت اول شاهد این هستید که چگونه این کمپانیها مالک کمپانیهای دیگر هستند و در چارت دوم اینکه این روابط همکاری در زمینه های مختلف چگونه است

در چارت دوم هم میتونید ایران خودروی کوچولوی خودمون رو ببنید که با اینکه نسبت به غولهای بزرگ خیلی دور و کوچک به نظر میرسد ولی تونسته با حمایت دولت و البته پشتکار خوب در چند سال گذشته برای خودش جای پایی جالب در این صنعت پیدا کنه و مسیر رو به رشد قابل توجهی داشته باشه

در قسمت دوم منابع هم میتونید روابط این کمپانیها با کمپانیهای عجیب چینی که دنیای آینده رو تحت سلطه خواهند داشت دنبال کنید


منابع ¹ ²

۱ نظر:

Dedicator گفت...

عالی بود

visitor stats