جمعه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۶

Hejab


وزارت ارشاد شعر ((اتل،متل،توتوله))را به دلايل زير ممنوع كرد: 1وجود كلمات توتوله،پستان و تحريك كودكان

استفاده از كشور هندوستان

زن كردي

.ترويج بي حجابي

شعر اصلاح شده:.... اتل متل زباله،گاو حسن باحاله،هم شير داره هم آستين،شيرشو بردن فلسطين،بگير يك زن راستين،اسمشوبذار حكيمه،كه چادرش ضخيمه

ehsan Valizadehهیچ نظری موجود نیست:

visitor stats