چهارشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۶

عید شما مبارک دنب شما سه چهارک

به شخصی که بتواند جمله بالا را به انگلیسی روان ترجمه کند جوایز نفیسی به رسمیادبود از طرف حمید تعلق میگیرد

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats