چهارشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۷

انسانهای 2500 سال پیش چطوری فارسی حرف میزدند


A great god is Ahuramazda, who created this earth, who created yonder sky, who created man, who created happiness for man

baga : vazraka : Auramazda : hya : imam : bumim : adada : hya : avam : asmanam : adada : hya : martiyam : adada : hya : yiyatim : adada : mart iyahya


خداوند بزرگ آهورا مزدا (است) .کسی که زمین داده. کسی که آسمان دور داده. کسی که مرد داده. کسی که شادی را برای مرد داده

باگا وازارکا آئورامزدا .هیا ایام بومیم آدادا. هیا آوام ازمنم آدادا. هیا مارتیم آدادا. هیا ییاتیم آدادا مارت ایاهیا.

زبان پارسی کهن خیلی جالب به نظر میرسه ... درست متوجه نشدم که کدوم لغت معنی کدوم لغت رو میده فرض کردم آدادا یعنی داد و چند لغت دیگه رو از اینجا پیدا کردم مثل ... نکته جالب اینه که بدونم چطوری این آدمهای 2500 سال پیش حرف میزدند (‌ به اصطلاح اجداد ما) منبع

۱ نظر:

من گفت...

از پیدا کردنت خوشحالم ...

visitor stats