پنجشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۷

آیا با وجود مجازات اعدام در قوانین کشوری موافقید ؟

میدانیم که ایران بعد از چین در مقام دوم بیشترین تعدام اعدام در جهان قرار دارد ... البته از لحاظ تعداد ۹۹٪ اعدامهای دنیا در چین انجام میشود () ... البته قانون اعدام در بسیاری از کشورهای دنیا دیگر به اجرا در نمیاید که اکثرا اروپایی هستند ولی آمریکا و ژاپن دو کشور بزرگ صنعتی کماکان مجازات اعدام را به اجرا میگذارند ... ( البته میدانم که جامعه آماری اینترنتی جامعه مناسبی برای این نظر سنجی نیست ولی امیدوارم که تعداد زیاد شرکت کنندگان باعث تعادل کلی در نمودار نرمال بشود )

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats