دوشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۷

پلنگ یکی از اولین ناوشکنهای ایران
ناوشکن پلنگ یکی از اولین ناوشکنهای ایران است که البته هنوز هم در خدمت ایران قرار دارد ... این کشتی عطیقه با نام Stormes در نیروی دریایی آمریکا ... یک بار توسط یک اژدر از هواپیمای ژاپنی در ۱۹۴۴ کمی نمانده بود که غرق شود در جنگ کره و ویتنام هم حاضر بوده تا اینکه در سال ۱۹۷۲ به ایران فروخته میشه ... احتمالا این یادگار جنگ جهانی بتونه به عنوان یک موزه خیلی مفیدتر باشه تا یک کشتی جنگی ... دو ناوشکن عطیقه دیگر هم با مشخصات مشابه با نامهای بدر و دماوند کماکان در خدمت نیروی دریایی ایران هستند

۵ نظر:

ناشناس گفت...

عتیقه است نه عطیقه

ناشناس گفت...

My Dad was the captain of this destroyer brought it to Iran in 1972.

Saoshyant گفت...

عطیقه نه پدر جان... عتیقه

ناشناس گفت...

سواد هم عتیقه شده

ناشناس گفت...

لازم به ذکر است که این تصویر مربوط به ناوشکن پلنگ 3 است که زمانی یکی از قدرتمندترین شناورهای ایران بود. ضمنا درست نیست که درباره شناوری که خیلی ها ازخدمت در آن خاطرات خوشی دارند و عمر خود را در آن خدمت کرده اند اینطور حرف بزنیم.اینطور که شنیدم این ناور ها را به پاکستان فروختند و آنها هم بازسازیشان کردند.ناو پلنگ 1 در 3 شهریور 1320 در خرمشهر توسط نیروهای انگلیسی غرق شد.پیشنهاد میکنم سریال در چشم باد از شبکه 1 را ببینید.ضمنا ناو پلنگ 3 قابلیت حمل هلیکوپتر را نیز داشت.
nima.anzali.1363@gmail.com

visitor stats