جمعه، تیر ۲۹، ۱۳۸۶

حجاب !

تا حالا چند بار سر این مساله با مریم دعوای حسابی کردیم ... شاید باسه همین میخوام اینجا بنویسم
حجاب از نظر من دو بخش دارد الف) اجتماعی ب) دینی
الف) تعریف حجاب در حالت اجتماعی بر میگرد به تعریف آزادی غربی « انسان آزاد است هر عملی را انجام دهد (در سن قانونی ) تا زمانی که آن عمل باعث آسیب به بقیه اشخاص جامعه نشود » بر این اساس زمانی که اکثر یک جامعه مثلا در کلیفرنیا نمیپذیرد ( نمونه این برخورد بسیار انتقادی جامعه با خانم جنت جکسون بعد از اتفاقی که در افتتاحیه اون مسابقه معروف افتاد) که کسی کاملا ل.خ.ت در خیابان راه برود ... به این معنی است که جامعه برای خودش تعریفی از حجاب ایجاد کرده که عرف جامعه میگوییم ... با توجه به تعریف آزادی غربی علت حق قانونی پلیس کلیفرنیا برای بازداشت شخصی که مثلا ل.خ.ت در خیابان راه برود این است که مردم عادی بر اثر دین شخص ل.خ.ت که از عرف جامعه خارج شده است دچار آسیب روانی میشوند
حال اگر راه رفتن زنها بدون حجاب در خیابانهای تهران باعث ایجاد آسیب روانی بر اکثریت مذهبی جامعه باشد بر طبق قانون آزادی غربی پلیس وظیفه دارد با فرد خاطی برخورد کند ... مساله بدحجابی هم در همین راستا است ... یعنی اگر اکثریت جامعه با دیدن دختری که مانتوی تنگ و آرایش زیاد دارد یا پسری که موی قلمبه یا دست لاک زده (شخصا دیدم ) دارد دچار ناراحتی روحی میشوند و احساس میکنند شخص فوق از عرف جامعه خارج شده ... بنابر تعریف آزادی غربی پلیس جامعه موضف است با فرد بد حجاب برخورد کند

ب) و اما حالت دینی ... دید من از برداشت اسلام از حجاب که منظور از حجاب در اسلام یک امر ظاهری نیست بلکه یک امر درونی است و اسلام میگوید این مغز و قلب ماست که باید حجاب داشته باشد نه موی ما ...
متاسفانه در کشور ما مخلوط کردن دین و اجتماع در این قضیه و خیلی قضیه های دیگه و ارتباط هر مساله ای به دین باعث لوس شدن یک امر عادیه اجتماعی شده است ... این جاست که یاد شعار قدیمی آقای خمینی می افتم که دیگر نمیشنویم که ... اسلام در خطر است

۲ نظر:

ناشناس گفت...

You are obviously wrong.

1. The majority of Iranians are like this or that!!! How did you come to this conclusion? Do you have any statistics what the majority of Iranians want?

2. Comaring nudity and proper Hijab is funny. In the west you are allowed to have a broad range of options. And just a very particular option is forbidden. In Iran you have one single option and all other options are forbidden.

Even nudity is allowed in some places in the west.

3. If in a European country, the majority vote for eradicating Islamic Hijab, are their governments allowed to punich all muslims who follow Islamic dress code?

4. Western culture has three things together: basic human rights, tolerance and freedom. Democracy is not equivalent to the dictatorship of the majority.

5. Your way of thinking is silly. You can continue arguing like that and you will come to a point that supprssion of all religions other than the dominant one is recommended. Suppression of any group who has a different idea than the majority is recommended. go on like this ....

ناشناس گفت...

Let me make another comment. Have you lived in Tehran recently? Please spend one day in Tehran's center and count how many women wear Chador. You will see that the majority of women do not use Chador in Tehran. Chador is not the norm in Tehran. How about punishing those minorities who are against this norm?

And you may probably know that those "ugly" women with black covers bother many Tehranis.

(BTW, my mother uses Chador and she lives in the north. She likes it and is happy with her dress.)

Way to go ...

Read about Fascism!

visitor stats