پنجشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۵

Happy Birth Day to me

به این وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره که در سالروز مبارک تولد من به اینجانب تولد مبارک گفته اند و حتی آنهایی که ساعت 1:30 شب زنگ میزنند ما را از خواب بیدار میکنند تشکر و سپاس خود را اعلام میدارم باشد که این 27 سال زندگی مشتی باشد بر ... حتی از آنهایی که یادشان بود که تولد من است ... مگر کسی هم میشود فراموش کند ... ولی گشادی مفرط باعث شد حتی نامه هم ندهند ... یا پی ام هم نگذارند ... چون میدانم که یادشان بوده تشکر دارم

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats