پنجشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۵

محمدعلی رامين


تأسيس بنياد جهانی هولوکاست در تهران

محمدعلی رامين دبيرکلی نهادهای ديگری به نامهای سازمان امت اسلامی و جمعيت دفاع از اقليتهای مسلمان در غرب را نيز به عهده دارد
دو روز پس از پايان همايش جنجال برانگيز هولوکاست در تهران، بنيادی جهانی برای بررسی واقعيت داشتن يا نداشتن کشتار سازمانيافته شش ميليون يهودی در زمان جنگ جهانی دوم در اروپا در ايران تأسيس شد.
آن گونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده، شرکت کنندگان همايش هولوکاست که 67 نفر از سی کشور جهان بوده اند، به اتفاق آرا محمدعلی رامين، دبير اين همايش را به عنوان دبيرکل بنياد جهانی بررسی هولوکاست انتخاب کرده اند و آقای رامين به اين خبرگزاری گفته که يکی از برنامه‌ های بنياد تشکيل هيئت حقيقت ياب برای موضوع کشتار يهوديان است.
او به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که دفتر مرکزی بنياد جهانی هولوکاست در تهران است اما زمانی که شرايط فراهم شود قرار است اين دفتر به برلين، پايتخت آلمان انتقال يابد.
اين در حالی است که ترديد در واقعيت هولوکاست در آلمان جرم محسوب می شود و دولت آلمان برپايی همايش هولوکاست در ايران را بشدت محکوم کرده است..
پيشينه محمدعلی رامين
محمدعلی رامين دبيرکلی نهادهای ديگری به نامهای سازمان امت اسلامی و جمعيت دفاع از اقليتهای مسلمان در غرب را نيز به عهده دارد.
او همچنين مؤسس اتحاديه راه اسلامی در اروپا و مدير مسئول ماهنامه ای با عنوان امامت است.
آقای رامين سی ام مه (نهم خرداد) گذشته طی سخنرانی در دانشگاه گيلان گفته است: "در ميان قوم يهود هميشه عناصر مخرب و
شروری وجود داشتند که پيامبران خدا را می کشتند و در برابر حق و عدالت می ايستادند، اين قوم بيشترين آسيب را در طول تاريخ به جامعه بشريت وارد کرده است، دسته ديگری از اينها هم به توطئه گری و آزار و اذيت ديگر مليتها و قوميتها می پرداختند".
وی در ادامه سخنرانی اش گفته: "اتهامات زيادی در طول تاريخ متوجه يهوديهاست، از جمله اينکه می گفتند آنها عامل انتشار بيماريهايی چون طاعون و تيفوسند زيرا يهوديها بسيار انسانهای کثيفی اند ... اين سؤالات همچنان در ذهن آگاهان جهان وجود دارد ... وقتی انقلاب اسلامی ايران به پيروزی رسيد، بيماری ايدز جهان را فراگرفت و ترس و وحشت زيادی مردم جهان را در برگرفت، حتی پس از حادثه يازدهم سپتامبر نيز بيماری سياه زخم در جهان منتشر شد و بعد از اينکه افغانستان به اشغال آمريکا درآمد اين بيماری نابود شد، در آستانه حمله نظامی به عراق نيز بيماری سارس جهان را فراگرفت و پس از اشغال عراق ريشه کن شد."
آقای رامين در اين سخنرانی درباره بيماری آنفلوآنزای مرغی نيز گفته است: "در يک سال گذشته آمريکا، انگليس و اسرائيل شکست فضاحتباری را در خاورميانه پذيرفته اند و برای منحرف کردن اذهان از اين شکست، اين بار بيماری آنفلوانزای مرغی در جهان پخش می شود و برای پنج شش ماه افکار عمومی جهانيان را به خود مشغول می کند، هيچ کس نيست بگويد مرغی که دچار بيماری آنفلوانزا شده که توان پرواز از استراليا تا سيبری را ندارد، آن وقت وزير بهداشت ايران هم در صداوسيما می گويد بيماری را در مرزهای ايران کنترل کرده اند، سپس برای دهها ميليون مرغ بيچاره هولوکاست درست و آنها را نابود می کنند، دليل کشتار مرغها نيز اين بود که قيمت مرغ و ميزان مصرف آن را تحت تأثير قرار بدهند"
.

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats