پنجشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۵

Persian

اگه گفتید غیر از فرش و گربه و البته رییس جمهور خشگلمون
چه چیز مهم دیگه ما تو دنیا خیلی معروفه

Tell me ... Witch Persian stuff is more Fames in the world? Except
Persian Carpet, Persian cat and for sure our beautiful President

هیچ نظری موجود نیست:

visitor stats